Knjižničari u razmjeni / KÖNYVTÁROSOK VENDÉGSÉGBEN

5. svibnja 2016. godine održana je radionica s ciljem poticanja čitanja i knjižnične pismenosti učenicima viših razreda osnovne škole Centra. Radionicu je održala knjižničarka Csomborné Predács Katalin iz Gradske knjižnice Mohácsi Jenő iz Mohača. Knjižničari u razmjeni naziv je zajedničkog projekta Gradske knjižnice Beli Manastir, Središnje knjižnice Mađara u RH, Gradske knjižnice i kulturnog centra Ady Endre iz Baje i Gradske knjižnice Mohácsi Jenő iz Mohácsa. Primarni je cilj projekta razmjena knjižničara i rad s djecom pripadnicima manjinskih zajednica u obje države.

A Központ 2016. május 5-én részt vett a pélmonostori Központi Magyar Könyvtár és a Mohácsi Jenő Városi Könyvtár közös projektjében. Csomborné Predács Katalin, a mohácsi könyvtáros foglalkozást tartottak az általános iskola felső tagozatának. A foglalkozás célja az anyanyelven való írás- és olvasáskészség fejlesztése volt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.