Natječaj za mlade pjesnike osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske GORANOVO PROLJEĆE

PROPOZICIJE NATJEČAJA:

  1. Natjecati se mogu učenici koje škole odaberu kao svoje predstavnike.
  2. Škole šalju najmanje deset pjesama samo jednog učenika kojeg je povjerenstvo škole predložilo.
  3. Radovi mogu biti u formi pjesme ili pjesme u prozi. Izbor tema i motiva je potpuno slobodan.
  4. Molimo da pjesme šaljete u četiri primjerka, a na svakoj pjesmi treba navesti; ime i prezime učenika, razred, školu koju polazi i adresu škole, telefon i e-mail te ime i prezime mentora.
  5. Pjesme treba rasporediti u četiri skupa i spojiti ih spajalicama tako da svaki član povjerenstva dobije svoj primjerak i poslati ih najkasnije do 01.2017. na adresu:

GRADSKA KNJIŽNICA IVANA GORANA KOVAČIĆA VRBOVSKO

 (za natječaj Goranovo proljeće)

Ivana Gorana Kovačića 20a, 51 326 Vrbovsko

  1. Prosudbeno povjerenstvo Goranovog proljeća odabrati će tri mlada pjesnika u kategoriji osnovnih škola i tri najuspješnija pjesnika u kategoriji srednjih škola, te će im dodijeliti prvu, drugu i treću nagradu.
  2. Rezultati natječaja biti će objavljeni na: knjiznice.nsk.hr/vrbovsko/ ožujka 2017.

Nagrađeni učenici sudjelovat će na svečanosti otvaranja Goranovog  proljeća 21.03.2017., te svečanosti zatvaranja manifestacije 03.06.2017. u Lukovdolu.

3