Događanja

images

Literarni natječaj – Kép/Íras

Povodom Dana mađarske kulture objavili smo literarni natječaj za učenike osnovne i srednje škole koji nastavu pohađaju na mađarskom jeziku. Cilj natječaja pod nazivom Kép/Íras je nadahnuti mlade na pisanje radova s novim pogledom na kultna djela mađarske likovne umjetnosti.

Organizatori i članovi povjerenstva Kinga Samu-Koncsos, Timea Vučenović Belašić i Diana Dorkić su 21. siječnja objavili sljedeće rezultate:

Osnovna škola

 1. nagrada: Mateja Marton (OŠ Lug)
 2. nagrada: Izabell Mate (OŠ Zmajevac)
 3. nagrada: Lili Fica (OŠ Zmajevac)

Posebna nagrada: Dorina Dankoš (PKCM)

Srednja škola

 1. nagrada: Evelin Čanji (PKCM)
 2. nagrada: Marton Zalan Nagy (PKCM)
 3. nagrada: Flora Keresteš (PKCM)

Njegovanje materinskog jezika

 1. nagrada: Dora Rebeka Gamoš (OŠ Bilje)
 2. nagrada: Mercedes Kučera (OŠ Draž)
 3. nagrada: Lilla Virag (OŠ Draž)

kormany tamogatas

images

Literarna radionica

A képzeletbeli városunk – održana je literarna radionica u suradnji s pečuškim MeseTérKép namijenjena za učenike – 8. razreda te  za učenike 1. razreda srednje škole. Radionica se temeljila na obradi suvremenih književnih djela uz pomoć art terapije i dramske pedagogije. Aktivnost je ostvarena iz Bethlen Gabor Alap projekta pod nazivom Osiguranje stručnosti obrazovanja na materinjem jeziku.

kormany tamogatas

images

Szociopoly

25. rujna su Zsuzsanna Gruidl i Eva Koska održale kazališno-sociološku radionicu namijenjenu učenicima srednje škole pod nazivom Szociopoly. Aktivnost je ostvarena iz Bethlen Gabor Alap projekta pod nazivom Osiguranje stručnosti obrazovanja na materinjem jeziku.

kormany tamogatas

images
Rodni identitet i mediji 

Učenicima srednje škole je 17. svibnja održano predavanje i radionica Sveučilišta u Novom Sadu Učiteljskog fakulteta na mađarskom jeziku pod nazivom Rodni identitet i mediji. Aktivnost je ostvarena iz Bethlen Gabor Alap projekta pod nazivom Osiguranje stručnosti obrazovanja na materinjem jeziku 

kormany tamogatas

images
Knjižničari u razmjeni

Dana 8. svibnja 2018. godine održana je radionica s ciljem poticanja čitanja i knjižnične pismenosti učenicima nižih razreda osnovne škole. Radionicu je održala knjižničarka Csomborné Predács Katalin iz Gradske knjižnice Mohácsi Jenő iz Mohača. Knjižničari u razmjeni naziv je zajedničkog projekta Gradske knjižnice Beli Manastir, Središnje knjižnice Mađara u RH, Gradske knjižnice i kulturnog centra Ady Endre iz Baje i Gradske knjižnice Mohácsi Jenő iz Mohácsa. Primarni je cilj projekta razmjena knjižničara i rad s djecom pripadnicima manjinskih zajednica u obje države.

images
Marai-program

Tijekom 2017. godine nastavljen je Marai-program, koji je  2011. godine pokrenula Nacionalna kulturna zaklada na temelju odluke Ministarstva nacionalnog razvoja. Cilj programa je razvoj kulture čitanja i ljubavi prema knjizi. Zaklada pruža mogućnost knjižnicama odabir literature s popisa prema unaprijed dogovorenom iznosu potpore te ih se nakon stručne obrade daje na korištenje. Knjižnica Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u RH također sudjeluje u ovome programu te je u veljači 2018. isporučena narudžba za prethodnu godinu od ukupno 238 svezaka u vrijednosti od 12 514 kune.

IMG_20180212_135510

images
Literarni natječaj – Kép/Íras

Povodom Dana mađarske kulture objavili smo literarni natječaj za učenike osnovne i srednje škole koji nastavu pohađaju na mađarskom jeziku. Cilj natječaja pod nazivom Kép/Íras je nadahnuti mlade na pisanje radova s novim pogledom na kultna djela mađarske likovne umjetnosti.

Organizatori i članovi povjerenstva Kinga Samu-Koncsos, Timea Vučenović Belašić i Diana Dorkić su 22. siječnja objavili sljedeće rezultate:

Osnovna škola

 1. mjesto: Panna Varga, 8. razred (OŠ Lug)
 2. mjesto: Bella Leonarda Micheli, 7. razred (OŠ Lug)
 3. mjesto: Mateja Marton, 5. razred (OŠ Lug)

Posebna nagrada: Krištof Tolnai, 3. razred (PKCM)

Srednja škola

 1. mjesto: Evelin Čanji, 2. razred (PKCM)
 2. mjesto: David Obermajer, 1. razred (PKCM)
 3. mjesto: Marton Zalan Nagy, 3. razred (PKCM)

Posebna nagrada: Čaba Ador, 2. razred (PKCM)

Nagrađeni učenici su sudjelovali na radionici podglazurnog oslikavanja koje je održao Daniel Asztalos (3. ožujka 2018. godine).

kormany tamogatas

images
Božićna avantura – interaktivna priča 

Tijekom prosinca je održana aktivnost učenika srednje škole namijenjena učenicima prvog razreda osnovne škole pod nazivom Božićna avantura. U sklopu korelacije nastave sociologije i knjižnično-informacijskog programa, učenici srednje škole su osmislili interaktivnu knjigu koja objedinjuje tradicionalni format knjige s digitalnim medijima. S ciljem poticanja čitanja, osmislili smo dinamičnu priču s interaktivnim zadatcima (crtanje, snalaženje u prostoru, igrokaz, fotografija, pjevanje). Tijekom aktivnosti razvijali smo učeničke društvene, digitalne i jezične kompetencije te kritičko mišljenje.

images

Posjet knjižnici

Polaznici vrtića Bobita su se 7. studenog 2017. godine upoznali s knjižničarkom Dianom Dorkić i knjižnicom Centra te su razgledavali knjige namijenjene njihovom uzrastu.

images

Upoznajmo Tvrđu!

19. svibnja 2017. godine učenici 2. G razreda su bili na terenskoj nastavi u osječkoj Tvrđi. Ciljevi ove terenske nastave bili su upoznavanje povijesti i kulture barokne Tvrđe, a pripremile su je profesorice Marina Šutalo, Mirela Berlančić, Diana Dorkić te pripravnica Annamaria Petrik.

images

Knjižničari u razmjeni

Centar je i ovu godinu sudjelovao u projektu Knjižničari u razmjeni Gradske knjižnice Beli Manastir, Središnje knjižnice Mađara u RH i Gradske knjižnice i kulturnog centra Ady Endre iz Baje. Knjižničari iz Baje su 11. svibnja 2017. godine učenicima viših razreda osnovne škole održali igraonicu te na taj način poticali pismenost i čitanje na materinskom jeziku.

images

Pričam ti priču

Dana 3. travnja  učenici nižih razreda osnovne škole prigodnim su aktivnostima obilježili Međunarodni dan dječje knjige. Slušali su čitanje i dramatizaciju poznatih bajki, ponovili ključne pojmove vezane uz bajku kao priču o čudesnim likovima i događajima. Izradili su zajedničku slikovnicu prema hrvatskoj narodnoj bajci Mala vila. Cilj je ove aktivnosti bio ukazati na važnost dječjih priča te potaknuti i razviti ljubav prema čitanju i pripovijedanju. Voditeljice aktivnosti bile su školska knjižničarka Diana Dorkić i učiteljica hrvatskog jezika Tajana Matošić.

images

Mali glagoljaši

I ove smo godine obilježili Dane hrvatskog jezika. U razdoblju od 13. do 17. ožujka učenici su se, kroz razne kreativno-edukativne radionice,  bavili istraživanjem i prevođenjem glagoljice, rješavanjem jezičnih pitalica i zadataka. Na taj smo se način prisjetili povijesti hrvatskog jezika, slovničkih i pravopisnih pravila te zaključili da se jezik voli znanjem. Voditeljice aktivnosti bile su školska knjižničarka Diana Dorkić i nastavnica hrvatskog jezika Tajana Matošić.

images

Festival jezika GISKO 2017.

Učenici 3. i 4. razreda su 23. veljače 2017. sudjelovali na Festivalu jezika kojeg je organizirala Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek. Učenici su polaznicima vrtića održali kreativnu radionicu pod nazivom Mađarske priče i igre.

images

Likovna radionica u knjižnici

Učenici 2.-4. razreda su od 13. – 17. veljače 2017. sudjelovali na likovnoj radionici na temu Moj junak održanoj u knjižnici Centra. Voditeljice radionice bile su Ilona Trnko, učiteljica i Diana Dorkić, stručna suradnica knjižničarka.

Učenički radovi su poslani na natječaj kojeg je raspisalo Nemzetstratégiai Kutatóintézet az Emberi Erőforrások Minisztériumának Oktatásért Felelős Államtitkársága. Učenica Viktoria Farkaš je za svoj likovni rad dobila posebnu nagradu.

images

Valentinovo

Ove smo školske godine Valentinovo obilježili kroz razne aktivnosti. Učenici su na satima književnosti interpretirali najpoznatije ljubavne pjesme,  pisali sastavke na zadane ljubavne teme, a najuspješnije smo i nagradili.  Sa školskom  knjižničarkom Dianom Dorkić i nastavnicom likovne kulture Timeom Belašić Vučenović, učenici su izradili valentinovska srca s porukama.  Srca s ljubavnim izrekama i porukama stavljena su na drvo koje je izloženo u predvorju škole. Provedena je i aktivnost Ljubavna pošta u kojoj su učenici tijekom tjedna uoči Valentinova pisali pisma svojim simpatijama i bacali u ljubavni sandučić.

images

Dan sjećanja na Holokaust i sprječavanja zločina protiv čovječnosti

Učenici 7.-8. razreda OŠ Centra prigodnim su sadržajima obilježili  Dan sjećanja na Holokaust i sprječavanja zločina protiv čovječnosti. Pogledali su kratak film o obitelji Frank u povijesnom kontekstu i interpretirali ulomke iz Dnevnika Ane Frank.  Kroz rješavanje individualnih i skupnih zadataka, izradu mentalne mape i panoa, naučili su o povijesnim zločinima koji su se dogodili Židovima u Drugom svjetskom ratu i na osobit se način uključili u obilježavanje ovoga dana.

Ana Frank, njezina sudbina i zapisana riječ potaknuli su učeničke emocije na solidarnost i kritičko promišljanje o utjecaju rata, stradanju stanovništva, holokaustu i ljudskim pravima.

 Stručna suradnica Diana Dorkić i nastavnica hrvatskog jezika Tajana Matošić.

images

Essekeri

Učenici 5.-8. razreda osnovne škole su početkom prosinca 2016. sudjelovali u programu pod nazivom Essekeri. Učenici su istraživali živote istaknutih pojedinaca koji su svojim podrijetlom, školovanjem, karijerom i javnim djelovanjem vezani uz grad Osijek. Učenički su radovi izloženi u hodniku Centra (plakati, panoi, fotografije). Voditeljice aktivnosti bile su nastavnica hrvatskog jezika Tajana Matošić i stručna suradnica knjižničarka Diana Dorkić. Cilj ove aktivnosti bio je prigodno obilježiti Dan Grada Osijeka te unaprijediti građansku kulturu poimanja i vrednovanja povijesti.

images
Marai-program

Tijekom 2016. godine nastavljen je Marai-program, koji je  2011. godine pokrenula Nacionalna kulturna zaklada na temelju odluke Ministarstva nacionalnog razvoja. Cilj programa je razvoj kulture čitanja i ljubavi prema knjizi. Zaklada pruža mogućnost knjižnicama odabir literature s popisa prema unaprijed dogovorenom iznosu potpore te ih se nakon stručne obrade daje na korištenje. Knjižnica Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u RH također sudjeluje u ovome programu te je u studenom 2016. isporučena narudžba tekuću godinu od ukupno 118 svezaka u vrijednosti od 6526 kune.

img_20161117_134557

images
Posjet knjižnici

Polaznici vrtića Bobita su se 25. listopada 2016. godine upoznali s knjižničarkom Dianom Dorkić i knjižnicom Centra te su razgledavali knjige namijenjene njihovom uzrastu.

bobita

images
Susret s književnicom Brankom Primorac 

20161018_125925_richtonehdr

Učenici 7.-8. razreda su 18. listopada 2016. sudjelovali na susretu s književnicom Brankom Primorac kojeg je organizirala Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek. Našoj čitalačkoj publici najpoznatija je po naslovima Moj djed astronaut, Ljubavni jadi mačka Joje i Maturalac – dječji roman za koji je 1993. dobila nagradu Mato Lovrak za najbolji roman za mladež. Književnica nam je ispričala nešto o svojem životu, kako su nastale njezine knjige te ponešto o sadržaju knjiga i njihovoj povezanosti sa stvarnim osobama i događajima.

images
Knjižničari u razmjeni

5. svibnja 2016. godine održana je radionica s ciljem poticanja čitanja i knjižnične pismenosti učenicima viših razreda osnovne škole Centra. Radionicu je održala knjižničarka Csomborné Predács Katalin iz Gradske knjižnice Mohácsi Jenő iz Mohača. Knjižničari u razmjeni naziv je zajedničkog projekta Gradske knjižnice Beli Manastir, Središnje knjižnice Mađara u RH, Gradske knjižnice i kulturnog centra Ady Endre iz Baje i Gradske knjižnice Mohácsi Jenő iz Mohácsa. Primarni je cilj projekta razmjena knjižničara i rad s djecom pripadnicima manjinskih zajednica u obje države.

konyvtarosok vendegsegben

images
Pričam ti priču

Učenici nižih razreda osnovne škole Centra su 1. travnja 2016. obilježili Međunarodni dan dječje knjige sudjelovanjem u projektu pod nazivom Pričam ti priču. Aktivnost je provedena u školskoj knjižnici pod vodstvom knjižničarke Diane Dorkić i nastavnice hrvatskog jezika Tajane Matošić. Učenici su, nakon slušanja bajki, samostalno stvarali svoju bajku na temelju predloženih ilustracija. Tim projektom ukazuje se na važnost dječjih priča te potiče i razvija ljubav prema čitanju i pripovijedanju.

PicMonkey Collage

images
Glagoljaši

Učenici 5.-6. razreda osnovne i 1.K srednje škole Centra obilježili su Dane hrvatskog jezika sudjelujući u projektu pod nazivom Glagoljaši. Projekt je održan 15. ožujka 2016. u školskoj knjižnici pod vodstvom stručne suradnice knjižničarke Diane Dorkić i nastavnice hrvatskog jezika Tajane Matošić. Učenici su se prisjetili najznačajnijih hrvatskih pisanih spomenika i glagoljskih tekstova.  Nakon istraživačkog rada, uslijedila je radionica ispisivanja glagoljičkog teksta na pločice od plastelina. Učenički radovi izloženi su javnosti u školskoj knjižnici, a učenici će rezultate svog istraživačkog rada predstaviti na satu hrvatskog jezika.

PicMonkey Collagee

images
Valentinovo

Učenici osnovne i srednje škole su povodom Valentinova izrađivali plakat, stvarali nove ljubavne pjesme, slušali i čitali ljubavnu poeziju poznatih pjesnika.

20160210_134425

images
Marai-program

Tijekom 2015. godine nastavljen je Marai-program, koji je  2011. godine pokrenula Nacionalna kulturna zaklada na temelju odluke Ministarstva nacionalnog razvoja. Cilj programa je razvoj kulture čitanja i ljubavi prema knjizi. Zaklada pruža mogućnost knjižnicama odabir literature iz Marai I, Marai II i Marai III popisa prema unaprijed dogovorenom iznosu potpore te ih se nakon stručne obrade daje na korištenje. Knjižnica Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u RH također sudjeluje u ovome programu te je u veljači 2016. isporučena narudžba za 2015. godinu od ukupno 227 svezaka u vrijednosti od 12.354,80 kuna.

PicMonkey Collage

images
Advent u Budimpešti

Advent u Budimpešti – zimski festival i božićni vašar manifestacija je u organizaciji Grada Budimpešte i kazališta Szabad Tér. U trećoj adventskoj nedjelji Centar dobio je poziv da s Gimnazijom iz Slovačke i gimnazijom Svetozar Marković iz Subotice uveliča adventski program. U programu su sudjelovali učenici srednje škole PKCM s glazbeno-literarnim programom pod nazivom Božićni pozdrav iz Osijeka. Tijekom boravka u Budimpešti učenici su imali priliku posjetiti i znamenitosti Budimpešte. U programu su sudjelovali učenici: Melissa Fabijan, Elena Kučera, Lidia Huđik, Richard Gabor Nagy, Dora Suk, Tereza Suk, Valentin Dankoš, Janos Ferenc Kanalaš i Luisa Majer. Mentori su bili Diana Dorkić, stručna suradnica knjižničarka i Dijana Markota stručna suradnica pedagoginja.

Advent Budapesten 01

images
Posjet knjižnici

Polaznici vrtića Bobita su se 5. studenoga 2015. godine u ugodnom druženju upoznali s knjižničarkom Dianom Dorkić i knjižnicom Centra te su razgledavali knjige namijenjene njihovom uzrastu.

PicMonkey Collage

images
Državna smotra projekata u Zagrebu

Državna smotra projekata iz Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo koju organiziraju AZOO i MZOS održana je u Zagrebu 23. svibnja 2015. na kojoj su svoje projekte predstavili učenici osnovnih i srednjih škola Hrvatske. Učenici Centra Dora Suk, Tereza Suk i Tamara Đerđ su plakatnim i 15 minutnim predavanjem prosudbenom povjerenstvu smotre predstavili svoj projekt Ekološka edukacija u našoj školi. Mentori su bili Mirela Berlančić nastavnica hrvatskog jezika i književnosti te Diana Dorkić stručni suradnik knjižničar.

images
Pričam ti priču

Učenici nižih razreda osnovne škole Centra su 10. travnja 2015. obilježili Međunarodni dan dječje knjige sudjelovanjem u projektu pod nazivom Pričam ti priču. Aktivnost je provedena u školskoj knjižnici pod vodstvom knjižničarke Diane Dorkić i nastavnice hrvatskog jezika Tajane Matošić. Učenici su, nakon slušanja bajki, samostalno izradili svoju  slikopriču. Tim projektom ukazuje se na važnost dječjih priča te potiče i razvija ljabav prema čitanju i pripovijedanju.

Pricam ti pricu


images
Ekološka edukacija u našoj školi

25. ožujka 2015. godine održana je Županijska smotra projekata iz područja građanskog odgoja u Ugostiteljsko-turističkoj školi u Osijeku. Učenici Centra su četvrti put sudjelovali na smotri. Ove godine su izabrali temu: Ekološka edukacija u našoj školi koju su obradili pod mentorstvom Mirele Berlančić nastavnice hrvatskog jezika i književnosti i Diane Dorkić stručne suradnice knjižničarke. Naši učenici otvorili su skup, nakon čega je uslijedilo predstavljanje drugih škola.

images
Projekt  Mali glagoljaši

Učenici 5. i 6. razreda Osnovne škole Centra obilježili su Dane hrvatskog jezika sudjelujući u projektu pod nazivom Mali glagoljaši. Projekt je održan 11. ožujka 2015. u školskoj knjižnici pod vodstvom stručne suradnice knjižničarke Diane Dorkić i nastavnice hrvatskog jezika Tajane Matošić.  Učenici su pretraživali izvore znanja o glagoljici i povijesti hrvatskog jezika. Prisjetili su se najznačajnijih hrvatskih pisanih spomenika i glagoljskih tekstova.  Nakon kratkog istraživačkog rada, uslijedila je radionica izrade glagoljičnih slova od plastelina. Učenički radovi izloženi su javnosti u školskoj knjižnici, a učenici će rezultate svog istraživačkog rada predstaviti na satu hrvatskog jezika.

Glagoljaši 02


images
Ekološko predavanje i radionica

Jedna od glavnih zadaća Centra je ekološko educiranje. U sklopu Građanskog odgoja i obrazovanja jača se i razvija ekološka svijest i djelovanje. U sklopu Projekta građanin – političke dimenzije Građanskog odgoja i obrazovanja, 12. veljače 2015. organizirano je ekološko predavanje i radionica. Projektanti su svim polaznicima Centra podijelili ambalažu za zbrinjavanje otpada te održali kratko predavanje o pravilnom odlaganju i recikliranju otpada. Voditeljice ove aktivnosti bile su profesorice Diana Dorkić i Mirela Berlančić.

images
Nacionalni kulturni fond

Knjižnica Centra je sudjelovala u projektu nabave knjižne građe kojeg je raspisao Nacionalni kulturni fond (Nemzeti Kulturális Alap) iz Mađarske. Vrijednost isporučene narudžbe od ukupno 61 naslova, 105 svezaka je 7866 kuna.

20141017_143600 NKA

images
Marai-program

Tijekom 2014. godine nastavljen je Marai-program, koji je  2011. godine pokrenula Nacionalna kulturna zaklada na temelju odluke Ministarstva nacionalnog razvoja.      Cilj programa je razvoj kulture čitanja i ljubavi prema knjizi. Zaklada pruža mogućnost knjižnicama odabir literature iz Marai I, Marai II i Marai III popisa prema unaprijed dogovorenom iznosu potpore te ih se nakon stručne obrade daje na korištenje. Knjižnica Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u RH također sudjeluje u ovome programu te je u prosincu isporučena narudžba za 2014. godinu od ukupno 66 naslova, 122 svezaka u vrijednosti od 5937 kuna.

?????????????

images
Knjižnica koja nas povezuje

Već četvrtu godinu knjižnica mađarskog Parlamenta, objavljuje natječaj za dodjelu stipendija za jednomjesečnu praksu u knjižnici Parlamenta. Natječaj pod nazivom Knjižnica koja nas povezuje – suradnja mladih mađarskih knjižničara Karpatskog bazena namijenjena je mladim knjižničarima, pripadnicima mađarske nacionalne manjine. Ove godine, po prvi puta, dobitnik stipendije bio je i kandidat iz Republike Hrvatske. Knjižničarka Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u RH, Diana Dorkić na temelju svog rada o stanju i perspektivama mađarskih zbirki u RH, našla se među 10 dobitnika stipendije. U sklopu jednomjesečne prakse u Budimpešti, nagrađeni mladi knjižničari, imali su priliku upoznati se s mađarskim knjižničarskim sustavom, s radom raznih knjižnica te su imali prilike predstaviti i vlastite aktivnosti. Glavni cilj programa je potpora prekogranične aktivnosti, pomoć u razvoju osobnih mreža mladih knjižničara karpadskog bazena.

1799079_10204906815293086_7490202712966412814_o

images
Posjet knjižnici 

 Polaznici vrtića Bobita su se 24. listopada 2014. godine u ugodnom druženju upoznali s knjižničarkom Dianom Dorkić i knjižnicom Centra te su razgledavali knjige namjenjene njihovom uzrastu.

Bobita 2

images
Gdje je srce tu je dom

Odjel za rad s djecom i mladima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek organizirao je otvaranje Međunarodne izložbe dječjih likovnih radova pod nazivom Gdje je srce tu je dom koje se održalo 06. listopada 2014. godine u svečanoj auli knjižnice. Odjel za rad s djecom i mladima je u suradnji s Dječjim odjelom Knjižnice Csorba Győző iz Pečuha raspisao je Međunarodni likovni natječaj za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Polaznica vrtića Bobita Magda Oswald i učenica osnovne škole Centra Lea Kurepa su na otvorenju primili i priznanja za ostvarena likovna djela.

Collage GiSKOs

images
Projekt razmjene straničnika

Međunarodna udruga školskih knjižničara (IASL) svake godine organizira međunarodni projekt Bookmark kojim učenici ručno izrađene straničnike razmjenjuju s odabranom školom. Tema Međunarodnog mjeseca školskih knjižnica u 2014. godini je Tvoja knjižnica: centrala za mape uma. Knjižničarka Diana Dorkić je za sudjelovanje prijavila učenike viših razreda osnovne škole Centra koji su razmijenili straničnike s učenicima osnovne škole Ormiston Six Villages Academy iz Engleske. Sudjelovanjem u ovome projektu, obilježio se Međunarodni mjesec školskih knjižnica. Cilj ovoga projekta je promocija knjige, čitanja i knjižnica.

Bookmark 2014

images
Upoznajmo knjižnicu!

Učenici prvog razreda osnovne škole su 22. rujna 2014. posjetili knjižnicu Centra. Knjižničarka Diana Dorkić upoznala je učenike s radom knjižnice, važnosti razvijanja čitalačkih navika i izvorima znanja. Učenici su upoznati i s načinom posuđivanja knjiga, važnosti čuvanja knjiga, o razlici između knjižnice i knjižare… Na samom kraju učenici su se upisali u školsku knjižnicu i posudili slikovnicu po vlastitom izboru.

images
Proglašenje pobjednika međunarodnog dječjeg likovnog natječaja o svetom Ladislavu u Szekesfehérváru

Učenica prvog razreda osnovne škole Dorina Dankoš i učenica trećeg razreda Blanka Jurić osvojile su posebnu nagradu na međunarodnom dječjem likovnom natječaju o svetom Ladislavu. Mentorice su bile Ilona Trnko, učiteljica i Diana Dorkić, stručna suradnica knjižničarka. Na natječaj je prijavljeno 1005 radova iz tri zemlje, a svečana dodjela priznanja održana je 27. lipnja 2014. godine u  Szekesfehérváru . Učenice su sudjelovale na svečanosti povodom Dana Svetog Ladislava, pogledale su izložbu radova te dobile  priznanja za svoj rad. Voditeljica puta bila je Katalin Jurić, majka nagrađene učenice Blanke Jurić. Sve radove, rezultate i fotografije s dodjele moguće je pogledati i na mrežnim stranicama: www.htbkszfvar.hu.

images
Knjižničari u razmjeni

Centar je drugu godinu sudjelovao u projektu Knjižničari u razmjeni Gradske knjižnice Beli Manastir, Središnje knjižnice Mađara u RH i Gradske knjižnice i kulturnog centra Ady Endre iz Baje. Knjižničari iz Baje su 5. svibnja 2014. godine učenicima nižih razreda osnovne škole održali igraonicu te na taj način poticali pismenost i čitanje na materinskom jeziku.

SKM 2014

images
Prezentacija Projekta građanin učenika Ekonomske i upravne škole Osijek

Učenici Ekonomske i upravne škole Osijek i njihov profesor Dalibor Popović posjetili su 20. ožujka 2014. godine Centar. Predstavili su Projekt građanin koji su pripremili za županijsku Smotru projekata nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo.

Predstavljanje projekta GOO 2

images
Likovna radionica u knjižnici

Učenici 1.-3. razreda su 19. ožujka 2014. sudjelovali na likovnoj radionici o svetom Ladislavu, mađarskom kralju iz dinastije Arpadović, održanoj u knjižnici Centra. Učenici su imali zadatak nacrtati događaj iz života sveca tehnikom po želji. Voditeljice radionice bile su Ilona Trnko, učiteljica i Diana Dorkić, stručna suradnica knjižničarka.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

images
Virtualne zbirke djela Antuna Gustava Matoša

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu je 18. ožujka predstavila virtualnu zbirku djela Antuna Gustava Matoša povodom obilježavanja stogodišnjice smrti književnika. Uz virtualnu zbirku predstavljen je i početak kampanje za izgradnju digitalne zbirke Matoš čiji je cilj poticanje ponovnog čitanja Matoševa opusa. Diana Dorkić, stručna suradnica knjižničarka i učenici 3. G razreda priključili su se kampanji poslavši fotografije razreda dok iščitavaju Matoša. Fotografija je objavljena u digitalnoj zbirci Matoš i nalazi se na poveznici:  http://virtualna.nsk.hr/agm/

Akcija - Matos i ja 1


images
Dani hrvatskoga jezika

Učenici 5.-6. razreda 10. ožujka 2014. godine obilježili su Dane hrvatskoga jezika prigodnom radionicom na kojoj su se upoznali s glagoljicom, staroslavenskim pismom. Voditeljice radionice bile su Tajana Matošić, nastavnica hrvatskog jezika i Diana Dorkić, stručna suradnica knjižničarka.

KIP Dani hrvatskog jezika 2

images
Marai-program

Tijekom 2013. godine nastavljen je Marai-program, koji je  2011. godine pokrenula Nacionalna kulturna zaklada na temelju odluke Ministarstva nacionalnog razvoja. Cilj programa je razvoj kulture čitanja i ljubavi prema knjizi. Zaklada pruža mogućnost knjižnicama odabir literature iz Marai I, Marai II i Marai III popisa prema unaprijed dogovorenom iznosu potpore te ih se nakon stručne obrade daje na korištenje. Knjižnica Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u RH također sudjeluje u ovome programu te je u ožujku 2014. isporučena narudžba za 2013. godinu od ukupno 137 naslova, 207 svezaka u vrijednosti od 9.814,71 kuna.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
images
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.