Srednja škola

Za pristup sadržaju morate se prijaviti svojim AAI@Edu.HR elektroničkim identitetom, kojega ste dobili u svojoj školi ili ustanovi. 

Ako ne znate koja je vaša korisnička oznaka ili zaporka, obratite se administratoru elektroničkog (LDAP) imenika vaše škole ili matične ustanove. Tko je administrator u vašoj školi možete provjeriti OVDJE

Književna djela za cjelovito čitanje uz aplikaciju Glide

Opća gimnazija

Ekonomist

Hotelijersko-turistički tehničar

Kuhar


1. razred 

Opća gimnazija
 1. Sofoklo: Antigona
 2. Vladimir Nazor: Pjesme
 3. Francesco Petrarca: Kanconijer
 4. August Šenoa: Prijan Lovro
 5. Vjenceslav Novak: Posljednji Stipančići
 6. Ray Bradbury: Fahrenheit 451
 7. Miro Gavran: Drame (Ljubavi Georgea Washingtona i druge drame)
 8. Alice Munro: Novele (Dragi život)
 9. Jerome David Salinger: Lovac u žitu
Ekonomist 
 1. Sofoklo: Antigona
 2. Vladimir Nazor: Pjesme
 3. August Šenoa: Prijan Lovro
 4. Pavao Pavličić: Dobri duh Zagreba
 5. Slavenka Drakulić: Dora i Minotaur
 6. Miro Gavran: Drame (Ljubavi Georgea Washingtona i druge drame)
Hotelijersko-turistički tehničar
 1. Sofoklo: Antigona
 2. Vladimir Nazor: Pjesme
 3. Francesco Petrarca: Kanconijer
 4. August Šenoa: Prijan Lovro
 5. Vjenceslav Novak: Posljednji Stipančići
 6. Ray Bradbury: Fahrenheit 451
 7. Jerome David Salinger: Lovac u žitu
 8. Josip Kozarac: Pripovijetke (Tena)
Kuhar
 1. George Orwell: Životinjska farma
 2. Sofoklo: Antigona
 3. Vladimir Nazor: Pjesme
 4. Eshil: Okovani Prometej
 5. Roman o Tristanu i Izoldi

2. razred

Opća gimnazija
 1. Silvije Strahimir Kranjčević: Izbor iz poezije
 2. Johann Wolfgang von Goethe: Patnje mladog Werthera
 3. Marin Držić: Novela od Stanca
 4. Calderon de la Barca: Život je san
 5. Antun Gustav Matoš: Izbor iz novela
 6. George Orwell: Životinjska farma
 7. Edgar Allan Poe: Krabulja crvene smrti
 8. Moliere (Jean-Baptiste Poquelin): Škrtac
 9. Miguel de Cervantes Saavedra: Bistri vitez Don Quijote od Manche
 10. Zoran Ferić: Mišolovka Walta Disneya (Potrči doktora)
Ekonomist 
 1. George Orwell: Životinjska farma
 2. Antun Gustav Matoš: Izbor iz novela
 3. Vjenceslav Novak: Posljednji Stipančići
 4. Giovanni Boccaccio: Dekameron
 5. Dinko Šimunović: Duga
 6. Johann Wolfgang von Goethe: Patnje mladog Werthera
 7. Henrik Ibsen: Nora ili Kuća lutaka
Hotelijersko-turistički tehničar
 1. Antun Gustav Matoš: Cvijet sa raskršća
 2. Marin Držić: Novela od Stanca
 3. Calderon de la Barca: Život je san
 4. Silvije Strahimir Kranjčević: Izbor iz poezije
 5. Johann Wolfgang von Goethe: Patnje mladog Werthera
 6. George Orwell: Životinjska farma
 7. Moliere (Jean-Baptiste Poquelin): Škrtac
 8. Edgar Allan Poe: Crni mačak
 9. Miguel de Cervantes Saavedra: Bistri vitez Don Quijote od Manche
 10. Dinko Šimunović: Duga
Kuhar
 1. Ivan Gundulić: Dubravka
 2. Moliere (Jean-Baptiste Poquelin): Škrtac
 3. Edgar Allan Poe: Crni mačak
 4. Ivan Mažuranić: Smrt Smail-age Čengića
 5. August Šenoa: Prijan Lovro
 6. Honore de Balzac: Otac Goriot
 7. Josip Kozarac: Pripovijetke (Tena)
 8. Guy de Maupassant: Na vodi
 9. Ante Kovačić: U registraturi
 10. Vjenceslav Novak: Posljednji Stipančići

3. razred

Opća gimnazija
 1. William Shakespeare: Hamlet
 2. Ivan Gundulić: Dubravka
 3. Ivan Mažuranić: Smrt Smail-age Čengića
 4. F. M. Dostojevski: Zločin i kazna
 5. Tin Ujević: Izbor iz poezije
 6. Charles Baudelaire: Izbor iz poezije
 7. Pavao Pavličić: Koraljna vrata
 8. Dante Alighieri: Pakao
 9. Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Kabanica
 10. Ante Kovačić: U registraturi
 11. Antun Gustav Matoš: Izbor iz poezije
Ekonomist 
 1. Pavao Pavličić: Koraljna vrata
 2. William Shakespeare: Hamlet
 3. Ivo Brešan: Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja
 4. Ivan Gundulić: Dubravka
 5. Ivan Mažuranić: Smrt Smail-age Čengića
 6. Honore de Balzac: Otac Goriot
 7. F. M. Dostojevski: Zločin i kazna
 8. Antun Gustav Matoš: Izbor iz poezije
Hotelijersko-turistički tehničar
 1. William Shakespeare: Hamlet
 2. Ivan Gundulić: Dubravka
 3. Ivan Mažuranić: Smrt Smail-age Čengića
 4. F. M. Dostojevski: Zločin i kazna
 5. Tin Ujević: Izbor iz poezije
 6. Charles Baudelaire: Izbor iz poezije
 7. Pavao Pavličić: Koraljna vrata
 8. Dante Alighieri: Pakao
 9. Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Kabanica
 10. Ante Kovačić: U registraturi
 11. Antun Gustav Matoš: Izbor iz poezije
Kuhar 
 1. Henrik Ibsen: Nora
 2. Dinko Šimunović: Duga
 3. Ivan Kozarac: Đuka Begović
 4. Ernest Hemingway: Starac i more
 5. August Cesarec: Tonkina jedina ljubav
 6. Pavao Pavličić: Dobri duh Zagreba
 7. Eugene Ionesco: Ćelava pjevačica

4. razred

Opća gimnazija
 1. Franz Kafka: Preobražaj
 2. Antun Branko Šimić: Preobraženja
 3. Miroslav Krleža: Gospoda Glembajevi
 4. Miroslav Krleža: Povratak Filipa Latinovicza
 5. Bertold Brecht: Majka Hrabrost (Courage) i njezina djeca
 6. Albert Camus: Stranac
 7. Eugene Ionesco: Stolice, Ćelava pjevačica
 8. Samuel Beckett: U očekivanju Godota
 9. Ranko Marinković: Kiklop
 10. Ivo Andrić: Prokleta avlija
Hotelijersko-turistički tehničar
 1. Franz Kafka: Preobražaj
 2. Pavao Pavličić: Večernji akt
 3. Ranko Marinković: Kiklop
 4. Miroslav Krleža: Povratak Filipa Latinovicza
 5. Miroslav Krleža: Gospoda Glembajevi
 6. Samuel Beckett: U očekivanju Godota
 7. Albert Camus: Stranac
 8. Eugene Ionesco: Stolice
 9. Bertold Brecht: Majka Hrabrost (Courage) i njezina djeca
 10. Ernest Hemingway: Kome zvono zvoni

Ekonomist
 1. Antun Branko Šimić: Preobraženja
 2. Franz Kafka: Preobražaj
 3. Albert Camus: Stranac
 4. Samuel Beckett: U očekivanju Godotta
 5. Miroslav Krleža: Gospoda Glembajevi
 6. Ranko Marinković: Kiklop
 7. Eugen Ionesco: Stolice
 8. Ernest Hemingway: Kome zvono zvoni
 9. Miroslav Krleža: Povratak Filipa Latinovicza
 10. B. Brecht: Majka Courage i  njezina djeca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ Könyvtára

%d bloggers like this: