O knjižnici

Školska knjižnica i čitaonica svojim informacijskim sadržajima, sredstvima te neposrednim radom s korisnicima, integralni je dio odgojno-obrazovnog sustava škole.

Rad u knjižnici organiziran je u jednoj prostoriji površine 115 m2. Knjižni fond čini 7404 knjižnih svezaka (mađarskom i hrvatskom jeziku) te 187 jedinica neknjižne građe.

Korisnici, djelatnici, učenici osnovne i srednje škole, mogu se slobodno služiti fondom i uslugama knjižnice. Upisom u našu ustanovu svaki učenik postaje članom knjižnice. Posudba se obavlja putem programa MetelWin.

Knjižnica zauzima važno mjesto u odgojno-obrazovnom procesu te je mjesto okupljanja učenika i nastavnika.

Radno vrijeme:

svakim radnim danom

8:00 – 14:00

Suvremena je školska knjižnica informacijsko i komunikacijsko središte škole. Ona je, kao izvor informacija i znanja, prije svega namijenjena učenicima, učiteljima i nastavnicima za potrebe redovne nastave, ali je i potpora svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima škole, mjesto okupljanja i provođenja slobodnog vremena. Školski knjižničar nositelj je djelatnosti školske knjižnice te se od njega očekuje profesionalni pristup u komunikaciji i radu, sposobnost razumijevanja korisničkih potreba te posjedovanje informacijskih vještina i znanja o svrsishodnoj i kvalitetnoj uporabi informacija.

Djelatnost knjižničara u školskoj knjižnici obuhvaća neposrednu odgojnu-obrazovnu djelatnost (odgojno-obrazovni rad s učenicima, stručna i informacijska djelatnost, kulturna i javna djelatnost). Na radnom mjestu stručnog suradnika knjižničara od 2007. godine radi Diana Dorkić, profesor hrvatskog jezika i književnosti i diplomirani knjižničar.

Zadaća suvremene školske knjižnice potpora je obrazovnim ciljevima i zadacima zacrtanim nastavnim planom i programom kroz osiguravanje pristupa izvorima znanja koji će učenike potaknuti na različite ideje u procesu iskustvenog učenja i omogućiti im stjecanje stvaralačkog iskustva pri uporabi i kreiranju informacija.

U današnjem je društvu informacijska pismenost jedna od važnih sastavnica čovjekove pismenosti. Ona uključuje razumijevanje i uporabu informacija, ne samo iz klasičnih izvora znanja, već i onih posredovanih suvremenom tehnologijom. Upravo u edukaciji ovog oblika pismenosti školska knjižnica treba imati važnu ulogu jer poučava učenike samostalnom istraživačkom radu, potiče ih na stvaralačko i kritičko mišljenje pri pronalaženju, selektiranju, vrednovanju te primjeni informacija.

Zakoni

 1. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19)
 2. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03)
 3. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99)
 4. Zakon o autorskom pravu (NN 9/99 (pročišćeni tekst), NN 76/99, ispravak NN 127/99)
 5. Zakon o elektroničkim medijima (NN 122/2003 , izmjene i dopune NN 79/2007, NN 32/2008)

Pravilnici

 1. Pravilnik o radu školske knjižnice Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u RH
 2. Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98)
 3. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11NN 16/14NN 60/14)
 4. Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01)
 5. Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
 6. Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)

Standardi

Standard za školske knjižnice (NN 34/00)

Međunarodne smjernice i standardi

 1. UNESCOV-ov manifest za školske knjižnice
 2. IFLA-in manifest o internetu 
 3. Smjernice za knjižnične usluge za djecu
 4. Smjernice za knjižnične usluge za mladež

Međunarodni standardi za bibliografski opis

 1. ISBD(A): International Standard Bibliographic Description for Older Monographic Publications (Antiquarian)
 2. ISBD(CR): International Standard Bibliographic Description for Serials and Other Continuing Resources
 3. ISBD(ER): International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources
 4. ISBD(M): International Standard Bibliographic Description for Monographic Publications – 2002 Revision
 5. ISBD(G): General International Standard Bibliographic Description

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ Könyvtára

%d bloggers like this: