O knjižnici

Školska knjižnica i čitaonica svojim informacijskim sadržajima i sredstvima te neposrednim radom s korisnicima, integralni je dio odgojno-obrazovnog sustava Škole. Rad u knjižnici organiziran je u jednoj prostoriji površine 115 m2. Knjižni fond čini 6870 knjižnih svezaka (mađarskom i hrvatskom jeziku) i 186 jedinice neknjižne građe.

Korisnici, djelatnici, učenici osnovne i srednje škole, mogu se slobodno služiti fondom i uslugama knjižnice. Upisom u našu ustanovu svaki učenik postaje članom knjižnice. Posudba za učenike i djelatnike se obavlja putem programa MetelWin.

Knjižnica zauzima važno mjesto u odgojno-obrazovnom procesu i mjesto je okupljanja učenika i nastavnika.

20140820_092855_Richtone(HDR)


RADNO VRIJEME KNJIŽNICE:

od ponedjeljka do petka: 8:00-14:00

20140820_093335_Richtone(HDR)


Diana Dorkić, profesor hrvatskog jezika i književnosti i diplomirani knjižničar

stručni suradnik knjižničar


Zakoni

 1. Zakon o knjižnicama (NN 105/97NN 5/98)
 2. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o knjižnicama (NN 104/00; NN 69/09)
 3. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03)
 4. Zakon o zaštiti i ocuvanju kulturnih dobara (NN 69/99)
 5. Zakon o autorskom pravu (NN 9/99 (pročišćeni tekst), NN 76/99, ispravak NN 127/99)
 6. Zakon o elektroničkim medijima (NN 122/2003 , izmjene i dopune NN 79/2007, NN 32/2008)

Pravilnici

 1. Pravilnik o radu školske knjižnice Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u RH
 2. Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98)
 3. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11NN 16/14NN 60/14)
 4. Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01)
 5. Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
 6. Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)

Standardi

 1. Standard za školske knjižnice (NN 34/00)

Međunarodne smjernice i standardi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.