A Könytárról


A Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ könyvtára és olvasóterme a felhasználókkal folytatott közvetlen munkájával, a rendelkezésükre bocsájtott információs tartalmakkal és forrásokkal a térségben zajló oktatási-nevelési folyamatok szerves része. A könyvtári tevékenységeknek egy 115 m2-es helyiség ad otthont, a könyvtár állományát pedig 7404 kötet és 187 audiovizuális egység alkotja. A könyvtárat az általános és a középiskolás korosztály, a szülők és az intézmény munkatársai egyaránt látogatják.

A könyvtár kommunikációjában és tevékenységének megszervezésében szakspecifikus megközelítést alkalmaz: rendszeresen felméri a felhasználói igényeket, az információk célzott és minőségi feldolgozását pedig sokoldalú (részben digitális) készségekkel és ismeretekkel támogatja.

Dorkić Diana, okleveles  könyvtáros, valamint horvát nyelv és irodalom szakos tanár, 2007 óta vezeti az intézmény könyvtárát.

A kortárs társadalom alapvető elvárása az információs műveltség, amely mind a klasszikus ismeretforrások, mind az új média közegében lehetővé teszi az információk befogadását és alkalmazását. Hosszú távú tervünk, hogy a könyvtárat mint dinamikus alkotóteret közelebb hozzuk a „Z generáció”-hoz, és sokrétű kommunikációs eszköztárral segítsük önkifejezését. Ezt szem előtt tartva olyan multimediális teret hoztunk létre, ahol a hagyományos könyv formátumú angyagok, illetve az új média által közvetített tartalmak biztosításával, továbbá korszerű oktatási módszerekkel fejlesztjük a tanulók vonatkozó készségeit és kompetenciáit, kritikai érzékét, valamint polgári felelősségtudatát az információk felkutatása, értékelése és alkalmazása során.

A KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSI IDEJE:

hétfőtől péntekig: 8:00 – 14:00 óra


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ Könyvtára

%d bloggers like this: