CITIRANJE

To je doslovno prenošenje dijelova nekog teksta u drugo djelo (od riječi do riječi). Citati se ne smiju izmjenjivati.

Citiranje u znanstvenim i stručnim radovima u prvom redu služi tome da se čitatelja upozna s izvorima kojima se autor služio pri sastavljanju svoga rada te da im se na brz i pouzdan način omogući pronalaženje citiranog mjesta. Nadalje, citiranje služi čitateljima koji su zainteresirani za pojedinu temu da identificiraju druge radove koji govore o toj temi i pronađu materijal za daljnje istraživanje. Čitatelji iz citiranih materijala mogu također brže otkriti koje je područje istraživanja autor pokrio. Citati pokazuju da autor nije usamljen u određenoj tvrdnji i tako podupiru njegove stavove. Naposljetku, citiranje služi kao pomoć autoru da se disciplinirano pridržava pravila pisanja te da ispravno i precizno oblikuje svoje misli, nastavljajući tamo gdje su drugi u svome istraživanju stali.

iz: Uzelac, Alan.2002. Upute za izradu studentskih pisanih radova. Zagreb.

Trenutno je važeći način citiranja prema: Hrvatski pravopis. 2013. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Načini citiranja

u tekstu

u zagradama ili u pozivnim bilješkama tj. fusnotama

na kraju rada

u abecednom i/ili numeriranom popisu literature tj. bibliografije


Parafraza – parafraziranje

točno prepričavanje nekog sadržaja ili teksta, ponavljanje s pomoću opisa pazeći na istinitost.

I za citate i za parafraze moraju se navesti autor i izvor.

Plagijat – plagiranje

(prema lat. plagium: otimanje, krađa), slijepo oponašanje, prisvajanje tuđega djela, u cjelini ili u pojedinim odlomcima.


Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ Könyvtára

%d bloggers like this: