Posudba

Učenici pri prvom posjetu školskoj knjižnici postaju članovi. Upis je besplatan, a pri upisu korisnici dobivaju člansku iskaznicu s osobnim podacima.

Knjige se mogu posuditi na 15 dana uz mogućnost jednog produženja posudbe. Učenici osnovne škole mogu posuditi najviše tri knjige, a srednje škole četiri. Knjige se posuđuju tijekom cijele školske godine (zimski i proljetni odmor učenika), a za vrijeme ljetnog odmora knjige se ne posuđuju. U slučaju, ako knjigu oštetite ili izgubite, zamjenjujete je novom u dogovoru s knjižničarkom.

Pristup knjigama je slobodan, a fondom se mogu koristiti učenici, djelatnici te vanjski korisnici škole.

Knjižni se fond sastoji od lektirnih djela i stručne literature, a ostatak pripada beletristici te knjigama iz različitih područja znanja na hrvatskom i mađarskom jeziku.

Osim posudbe knjiga, učenici u knjižnici mogu koristiti referentnu zbirku (enciklopedije, rječnike, leksikone) te provoditi svoje slobodno vrijeme (čitati, učiti, pisati zadaće, igrati društvene igre…).


KAKO PRONAĆI KNJIGU KOJU ŽELIŠ?

Knjige su razvrstane u skupine.

Knjige namijenjene učenicima osnovne škole razvrstane su prema dobi učenika i označene slovima:  M,  D,  O,  N,  I.

M     –     književnost za najmlađe (do 7 godina)

D     –     dječja književnost (od 7 – 12 godina)

O     –     književnost za mlade  (od 12 do 14 godina)

N     –     narodna književnost

I       –     igrokazi

Unutar svake pojedine skupine knjige su na policama poredane po abecedi. Knjige se nalaze u slobodnom pristupu, što znači da ih se može pregledavati, izabirati i uzimati s police.

Knjige koje se ne nalaze u slobodnom pristupu se ne posuđuju iz knjižnice i čine referentnu zbirku. U tim knjigama možete pronaći informacije i odgovore na pitanja iz raznih područja.


Signatura je složena oznaka koja određuje mjesto pojedine knjige ili neke druge jedinice knjižnične građe na polici. Mora biti jasno istaknuta u desnom gornjem kutu stražnjega omota  knjige.

Elementi signature su:

1. UDK  (klasifikacijska) oznaka ili simbol        O                   821.163.42-32

2. Autorska oznaka                                                KER                           PAV

3. Naslovna oznaka                                                 s                                   d


signatura1

Knjige namijenjene nastavnicima i učenicima srednje škole razvrstane su prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji (UDK), a one su razvrstane prema područjima i označene brojevima od 0 do 9.

signatura2

Ako ti je dosadno, imaš slobodan sat ili jednostavno želiš malo mira, dođi u školsku knjižnicu!

Posudi i pročitaj neku knjigu ili časopis i saznaj nešto novo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ Könyvtára

%d bloggers like this: