Kölcsönzés

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. A beiratkozás, a szolgáltatások és az olvasójegy igénybevétele díjtalan. A beiratkozott olvasók nyitvatartási időn belül használhatják az olvasótermi, kézikönyvtári állományt.

A könyvtárból bármely könyvtári dokumentumot, ill. technikai eszközt csak a könyvtárostanár tudtával szabad kivinni.

A kölcsönzés időtartama 15 nap, ami legfeljebb egyszer hosszabbítható. A tanároknak az általuk tanított tantárgyhoz kapcsolódó szakirodalmat ennél hosszabb időre is kölcsönözzük. Az egyidejűleg kikölcsönözhető dokumentumok száma általános iskolás tanulók esetében 3 db könyv, középiskolás tanulók esetében 4. Audiovizuális és elektronikus dokumentumokat csak a tanárok kölcsönözhetnek. A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat rendezni kell.

Az elveszített vagy erősen megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy forgalmi áron megtéríteni. A kártérítés pontos mértékét a könyvtárostanár határozza meg.

A könyvek többsége szabadpolcon van és kölcsönözhető. A kézikönyvekből (lexikonok, enciklopédiák, atlaszok, szótárak, monográfiák…) álló kézikönyvtár viszont azt a célt szolgálja, hogy a különfélébb kérdésekre mindig gyors, pontos választ tudjunk adni. A gyors tájékoztatás érdekében a könyvtár ezeket a dokumentumokat helyben használathoz köti, illetve ezek kölcsönzését korlátozza.


A KÖNYVEK RAKTÁRI RENDJE

A könyvtárban minden könyvnek megvan a maga helye a polcon. Ez a szigorú rend biztosítja, hogy gyorsan megtalálhassuk a keresett könyvet.

A könyvtárban a könyveket a jelzet alapján lehet a szabadpolcokon megtalálni. A jelzet a könyvek helyét határozza meg. Ez a jelzet szerepel a könyv borítóján.

A művek íróik, szerzőik vezetéknevének betűrendjében sorakoznak a polcokon.

Kor szerint osztályozzuk és betűvel jelöljük (M, D, O, N, I) az általános iskolások számára szánt könyveket, illetve műveket.

M     –     gyermekirodalom 7 éves korig 

D     –     gyermekirodalom 7 – 12 éves korig

O     –     ifjusági irodalom  12-14 éves korig

N     –     népmesék

I       –     színdarabok


signatura1hun

A szakirodalomba tartozó tudományos és ismeretterjesztő műveket témájuk, tárgyuk szerint csoportosítjuk az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) szerint tíz főosztályba 0-tól 9-ig. Ezt az állományt középiskolás diákok, nevelők, adminisztratív és technikai dolgozók használhatják.

signatura3hun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ Könyvtára

%d bloggers like this: