21. 3. – Svjetski dan poezije /

Svjetski dan poezije (engl. World Poetry Day) UNESCO je proglasio 21. ožujka 1999. godine s ciljem promoviranja čitanja, pisanja, objavljivanja i poučavanja poezije diljem svijeta. Na proglašenju praznika rečeno je da treba dati priznanje i poticaj nacionalnim, regionalnim i internacionalnim pjesničkim nastojanjima.

Prema podatcima koje posjeduje Nacionalni odbor za proslavu Dana poezije koji je od 1990-ih smješten na Floridi (SAD), Svjetski dan poezije slavio se još od 1505. godine. Uglavnom se obilježavao u listopadu, najčešće 15. listopada, na rođendan velikog rimskog pjesnika Vergilija. Sve do UNESCO-vog službenog proglašenja, praznik je naizmjenično slavljen u listopadu i studenom. Ta tradicija obilježavanja održala se do danas u mnogim zemljama.

Ovaj veliki dan obilježava se i u Hrvatskoj brojnim događanjima. Osim što je prvi dan proljeća i Svjetski dan poezije, 21. ožujka je i rođendan hrvatskog književnika Ivana Gorana Kovačića.

(preuzeto s Nacionalne i sveučilišne knjižnice)

Pjesnici

Pjesnici su čuđenje u svijetu,
oni idu zemljom i njihove oči
velike i nijeme rastu pored stvari

Naslonivši uho
na ćutanje što ih okružuje i muči
pjesnici su vječno treptanje u svijetu.

Antun Branko Šimić


1999. november 18-án az UNESCO közgyűlésének 30. ülésszaka március 21-ét, az északi félteke tavaszának első napját nyilvánította A KÖLTÉSZET VILÁGNAPJÁvá, melyet minden ország a saját eszközeivel, a nem-kormányzati szervek aktív részvételével, a nyilvános és civil szervezetek bevonásával ünnepelhet meg.

Petőfi Sándor

A KÖLTÉSZET

Oh szent költészet, mint le vagy alázva,
Miként tiporják méltóságodat
Az ostobák, s ép akkor, amidőn
Törekszenek, hogy fölemeljenek.
Azt hirdetik föl nem kent papjaid,
Azt hirdetik fennszóval, hogy terem vagy,
Nagyúri, díszes, tündöklő terem,
Hová csupán csak fénymázas cipőkben
Lehet bejárni illedelmesen.
Hallgassatok, ti ál hamis proféták,
Hallgassatok, egy szótok sem igaz.
A költészet nem társalgó-terem,
Hová fecsegni jár a cifra nép,
A társaság szemenszedett paréja;
Több a költészet! olyan épület,
Mely nyitva van boldog-boldogtalannak,
Mindenkinek, ki imádkozni vágy,
Szóval: szentegyház, ahová belépni
Bocskorban sőt mezítláb is szabad.

(Szatmár, 1847. augusztus.)

Advertisements

Svjetski dan broja PI / Nemzetközi π-nap

Dan broja pi, godišnja proslava kojom se komemorira matematička konstanta π (pi). Dan broja pi obdržava se 14. ožujka (ili 3/14 po američkom zapisu datuma mjesec/dan) jer su 3, 1 i 4 tri najznačajnije znamenke broja π u decimalnom zapisu.

⇒ ⇒  Broj pi – Jeste li znali?  ⇐ ⇐

ASNDAJWNH.jpg

nemzetközi π-nap a matematika egyik leghíresebb számának, a π (pí) számnak az ünnepe. A π-napot 1988 óta március 14-én ünnepelik, mivel az aznapi dátum (03.14.) számjegyei két tizedesjegyig megegyeznek a matematikai π értékével (3,14…). Ez alkalomból egyre szélesebb körben világszerte különböző rendezvényekkel, vetélkedőkkel és konferenciákkal ünneplik a napot. Az ünnep ötletadója Larry Shaw fizikusprofesszor („a π hercege”), a San Franciscó-i Exploratorium nevű természettudományi múzeum munkatársa, akinek a vezetésével 1989 óta rendeznek ünnepi megemlékezéseket. A múzeum kör alakú csarnokában körbejárnak ilyenkor a munkatársak, és elfogyasztják az ünnepi alkalomra készített gyümölcsös pitéket. A pi-te vagy angolul pie is a számra vezethető vissza, és az ünnepi alkalomra rendszerint feliratozzák is ezeket a pitéket, természetesen a π szám minél több tizedesjegyével.

images

15. 3. Revolucija u Mađarskoj 1848. / 1848–49-es forradalom és szabadságharc

Dana 15. ožujka 1848. godine započela je revolucija u Mađarskoj usmjerena protiv habsburške dinastije i središnjih vlasti monarhije u Beču. Ta se revolucija snažno odrazila na prilike u Hrvatskoj, a jedan od glavnih njenih gušitelja bio je hrvatski ban Josip Jelačić. U Mađarskoj se i u današnje vrijeme 15. ožujka slavi kao nacionalni praznik, upravo u spomen na početak revolucionarnih zbivanja toga dana u Pešti. Revolucija u Mađarskoj iz 1848. godine započela je na simboličan način u znamenitoj kavani Pilvax u Pešti, a već su se spomenutog 15. ožujka revolucionari raširili po većem dijelu toga grada. Kavana Pilvax nalazila se u središnjem dijelu Pešte, samo nekoliko stotina metara od obale Dunava, a ime je dobila po svom osnivaču prezimena Pillwax.

Jedan od glavnih aktera u početnoj fazi revolucije bio je mladi pjesnik Sándor Petőfi, kojem je u to doba bilo 25 godina.


1848. március 15-én robbant ki Pesten az ifjúság által vezetett forradalom, nyitányát adva Magyarország másfél éves szabadságküzdelmének.

A Párizsból induló forradalmi hullám két nap alatt jutott el Bécsből a magyarság szellemi életének központjába, a pesti megmozdulás fő szervezői fiatal értelmiségiek (pl. Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór) voltak. Petőfi naplója szerint a Pilvax kávéházban született meg a forradalom akcióterve: a szervezők először a tanuló ifjúságot szólították magukhoz az Egyetem téren, aztán lefoglalták Landerer Lajos nyomdáját. Innen került ki a követeléseiket összegző Tizenkét pont és Petőfi forradalmi hangvételű verse, a Nemzeti dal, mely írások máig szimbolizálják március 15-ét.

Röplapok segítségével délután 3 órára a Nemzeti Múzeum kertjébe gyűlést hirdettek, ahol állítólag tízezer polgár volt már jelen. Fontos megemlíteni, hogy a közhiedelemmel ellentétben Petőfi nem szavalta el versét a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, bár az kétségkívül számos helyen elhangzott. A Múzeum-kertből a tömeg a Városházára, majd Budára, a Helytartótanácshoz vonult, hogy kiszabadítsa börtönéből Táncsics Mihályt. A Nemzeti Színházban este a nép kívánságára Katona József darabját, a Bánk bánt tűzték műsorra, ezt azonban valószínűleg félbeszakította a betóduló forradalmi tömeg. Más városokkal ellentétben Pesten nem próbálták fegyveres erővel feloszlatni a tüntetéseket, a forradalom vérontás nélkül zajlott.

A március 15-i eseményekre legnagyobb hatással Kossuth Lajos március 3-i országgyűlési beszéde bírt, melynek reformkövetelései, igaz, jóval radikálisabb formában, a Tizenkét pontban jelentek meg. A bécsi események csak bátorítást adtak a Pilvaxban naponta összegyűlő értelmiségi körnek, mely a kedvezőtlen időjárás ellenére eredménnyel szervezkedett (március 15-én vásárt is tartottak Pesten, ami hozzájárult a tüntetés sikeréhez). A pesti forradalom hatással volt a pozsonyi rendi országgyűlésre is, döntő győzelemre segítve a reformok pártján állókat.

V. Ferdinánd és a bécsi udvar a pesti eseményeket követően nem merte visszautasítani a beadott feliratot, kinevezte gróf Batthyány Lajost miniszterelnöknek, aki március 23-án megalakította az első felelős ministeriumot (kormányt). A pesti forradalomnak is köszönhető az áprilisi törvények megszületése (április 11.), amelyek eltörölték az elavult, rendiségen alapuló politikai rendszert és lehetőséget biztosítottak a polgári fejlődésre egy majdnem teljesen önálló Magyarország számára.

Március 15-ét joggal tartjuk legnagyobb nemzeti ünnepünknek, mely nap minden korban a magyar szabadság szimbóluma maradt.

Dani hrvatskoga jezika

Odlukom Sabora 1997. od 11. do 17. ožujka obilježavamo Dane hrvatskoga jezika. To je spomen na Deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika, objavljenu u ožujku 1967.

Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika je objavljena u tjedniku Telegram 17. ožujka 1967. s potpisima osamnaest hrvatskih znanstvenih i kulturnih ustanova. Tekst Deklaracije sastavila je tjedan dana ranije u prostorijama Matice hrvatske skupina znanstvenika, književnih i kulturnih radnika (Miroslav Brandt, Dalibor Brozović, Radoslav Katičić, Tomislav Ladan, Slavko Mihalić, Slavko Pavešić, Vlatko Pavletić), a Upravni odbor Matice hrvatske tekst je 13. ožujka 1967. prihvatio i razaslao na potpisivanje. Već 15. ožujka Deklaraciju je potpisalo tadašnje Društvo književnika Hrvatske, a ubrzo zatim i druge ustanove.

(preuzeto iz Kola, 1-2/2009)

8.3. Međunarodni dan žena / Nemzetközi nőnap

Međunarodni dan žena obilježava se 8. ožujka svake godine kada se slave ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola. Prvi Dan žena je obilježen 28. veljače 1909. u SAD-u deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija Amerike. Između ostalih važnih povijesnih događaja, njime se obilježava i požar u tvornici Triangle Shirtwaist u New Yorku 1911. godine kada je poginulo preko 140 žena.

Žene koje su promijenile svijet

Victoria Woodhull voditeljica američkog sufražetskog pokreta prva je žena koja je woodhullpokrenula tjedne novine, a bila je i prva žena kandidat za američkog predsjednika. Na vrhuncu svoje aktivnosti 1870-ih uhićena je zbog protesta na kojima je zahtijevala posve jednaka prava žena i muškaraca u tadašnjem društvu.

Poljakinja Marie Sklodowska Curie je najslavnija znanstvenica među ženama i za mnoge vječna inspiracija u radu. Prva je žena na svijetu koja je osvojila frontczakNobelovu nagradu 1903., za svoj rad na otkriću dva nova kemijska elementa, polonija i radija. Osim iz fizike, dobila je Nobelovu nagradu i iz kemije.
Svoju ideju da je znanost djelatnost koja treba koristiti cijelom čovječanstvu dokazala je tako da nije patentirala proces izolacije radija, već je omogućila da ga istražuju i drugi. U drugom svjetskom ratu unovčila je Nobelovu nagradu svog preminulog supruga kako bi pomogla u liječenju ranjenika. Njena kćer, Irene Joliot-Curie, osvojila je Nobelovu nagradu godinu dana nakon smrti svoje slavne majke.

Simone de Beauvoir, francuska intelektualka, velik filozof, feministkinja i borac za ljudska prava. Poznata je po svojoj detaljnoj analizi modernog feminističkog pokreta u djelu Drugi spol.

Hedy Lamarr bila je i inovatorica u području bežičnih komunikacija. Izumila je sustav komunikacije tijekom Drugog svjetskog rata za radio-kontrolu torpeda upotrebom frequency hopping tehnologije bez koje bi bio nemoguć WiFi. Danas se koristi za mobilne telefone i za upravljanje frekvencijama.

Rosa Parks poznata kao prva dama borbe za ljudska prava. U vrijeme kada je Rosa Parks: an introvert who changed the world.to bilo nezamislivo, ne tako davne 1955. u autobusu je odbila prepustiti svoje sjedalo bijelcu, čime je izrazila nepokoravanje tadašnjim zakonima i dominaciji bijelaca u SAD-u. Mnogi slični protesti postali su simbol borbe Afroamerikanaca za jednakost, a za svoj je rad dobila mnoge vrijedne nagrade humanističkih društva diljem svijeta.

Amy Johnson je bila pionir britanske avijacije, a postavila je brojne rekorde u duljini leta tijekom 1930-ih. Letjela je i u Drugom svjetskom ratu, a svjetski je poznata postala kao prva žena koja je letjela sama od Engleske do 18.000 km udaljene Australije. Porazila je i rekord svoga muža, također pilota, u brzini leta od Londona do Cape Towna. Tragično je premnula nakon što je njen avion ostao bez goriva 1941.

Indira Gandhi, indijska premijerka bila je druga žena na čelu jedne vlade u svijetu. Zbog optužbi za protudržavnu aktivnost provela je 13 mjeseci u zatvoru, ali se odmah nakon toga vratila na političku scenu. Godine 1984. Indira je ubijena u atentatu, ali se i danas smatra ikonskim vođom Indije.

Malala Yousafzai je pakistanska učenica i aktivistica za prava djece i najmlađa dobitnica Nobelove nagrade za mir koju je dobila 2014. godine. Poznata je po svom aktivizmu za prava djevojčica i pravo na obrazovanje.

 


IWD_Eng_Bytown-maxgalleryMárcius 8-án tartják a Nemzetközi Nőnapot annak emlékére, hogy 1857-ben ezen a napon New Yorkban mintegy negyvenezer munkásnő sztrájkolt egyenlő bérért, munkaidő-csökkentésért. A nők jogai és a nemzetközi béke napját 1977-ben tette hivatalos ünneppé az ENSZ-közgyűlés.

Nők, akik megváltoztatták a világot

Ahogy egyre idősebb leszel, megtanulod, hogy két kezed van: az egyik, hogy magadon segíts, a másik pedig azért, hogy másokon.

Audrey Hepburn színésznő élete nem a fényűző luxusról és boldogságról szólt. 20150707audrey-hepburn-unicefÉlete legtragikusabb élménye volt, amikor édesapja elhagyta őket, majd kitört a háború,
ami meghatározta a kis Audrey fiatal éveit. Az éhezés, a félelem, a haláltól való rettegés egész további életére hatással volt. Nem véletlen, hogy amikor felkapott színésznővé vált, akkor sem vesztette el érzékenységét az árvák és éhezők iránt. Felhagyva a színészkedéssel pedig már kizárólag csak a jótékonykodással foglalkozott.

Teréz anya missziós nővér 1950 októberében megkapta a pápai jóváhagyást az új szerzetesrend alapítására. A rend hivatása Teréz anya szavaival: hogy segítse az éhes, ruhátlan, hajléktalan, béna, vak,In-memoriam-Terez-Anya_3fb2db6cccf4a23383383394b28b2b31 leprás embereket, az olyanokat akik nemkívánatosak, szeretetlenek, kitaszítottak a társadalomból és mindenki elkerüli őket. Rengeteg nemzetközi elismerést, köztük a Nobel-békedíjat is megkapta.

Ha szépülni szeretnél, a lelkeddel és a szíveddel kell kezdened, mert addig egyetlen kozmetikum sem fog hatni!

Coco Chanel édesanyja korán meghalt, apja elhagyta őt és testvéreit, így miarticle-2522213-06E52B9A000005DC-332_634x855ndan
nyian árvaházban nevelkedtek. Később varrni tanult, hogy ebből tartsa el magát, de a színpad és a vele járó csillogás is vonzotta.  Az általa kirobbantott forradalom más nagy divatcégeket is arra ösztönzött, hogy kollekciójukat átgondolják, és valami egészen másban kezdjenek el gondolkodni.

Amelia Earhart 1917-ben, belépett a kanadai Vöröskereszt szervezetébe, hogy az első világháborúban harcoló katonákon segíthessen. Egy katonai kórházban dolgozott, és az oda kerülő repülős páciensekkel való beszélgetések felkeltették a figyelmét a repülés iránt. amelia_earhart_1928Első alkalommal 1920-ban repült, mint utas, és egyből beleszeretett a repülésbe. Elkezdett pilótaleckéket venni, bár szülei ezt ellenezték. Miután megszerezte a pilótaigazolványt, teherautó vezetésével összeszedett annyi pénzt, amiből repülőgépet vehetett. Heteken belül női magassági rekord
ot állított fel 4300 méter elérésével. Ezután még több sebességi és magassági rekordot is elért, de a legnagyobb eredménye, hogy átrepülte az Atlanti-óceánt. Nőként nemcsak, hogy érvényesült a férfiak világában, de azoknak több teljesítményét is túlszárnyalta.