Knjižnica što nas povezuje / KÖNYVTÁR, AMI ÖSSZEKÖT

Već četvrtu godinu knjižnica mađarskog Parlamenta, objavljuje natječaj za dodjelu stipendija za jednomjesečnu praksu u knjižnici Parlamenta. Natječaj pod nazivom Knjižnica što nas povezuje – suradnja mladih mađarskih knjižničara Karpatskog bazena namijenjena je mladim knjižničarima, pripadnicima mađarske nacionalne manjine. Ove godine, po prvi puta, dobitnik stipendije bio je i kandidat iz Republike Hrvatske. Knjižničarka Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u RH, Diana Dorkić na temelju svog rada o stanju i perspektivama mađarskih zbirki u RH, našla se među 10 dobitnika stipendije. U sklopu jednomjesečne prakse u Budimpešti, nagrađeni mladi knjižničari, imali su priliku upoznati se s mađarskim knjižničarskim sustavom, s radom raznih knjižnica te su imali prilike predstaviti i vlastite aktivnosti. Glavni cilj programa je potpora prekogranične aktivnosti, pomoć u razvoju osobnih mreža mladih knjižničara karpadskog bazena.

Dorkić Diana, Központunk könyvtárosa 2014. novemberében a Könyvtár, ami összeköt elnevezésű Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése továbbképzésen vett részt Budapesten. A program fő célkitűzése, hogy támogassa a Kárpát-medencében a fiatal magyar könyvtárosok határokon átívelő szakmai tevékenységét, valamint segítsen személyi hálózatok kialakításában. A továbbképzés során, a könyvtár állományának, szolgáltatásainak, működésének megismerésére, a hazai könyvtári rendszer tanulmányozására, saját szakmai tevékenységük bemutatására, kapcsolatépítésre valamint az Országgyűlés munkájába való betekintésre került sor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.