Ekološko predavanje i radionica / ÖKOLÓGIAI TÉMÁJÚ ELŐADÁS ÉS MŰHELY

Jedna od glavnih zadaća Centra je ekološko educiranje. U sklopu Građanskog odgoja i obrazovanja jača se i razvija ekološka svijest i djelovanje. U sklopu Projekta građanin – političke dimenzije Građanskog odgoja i obrazovanja, 12. veljače 2015. organizirano je ekološko predavanje i radionica. Projektanti su svim polaznicima Centra podijelili ambalažu za zbrinjavanje otpada te održali kratko predavanje o pravilnom odlaganju i recikliranju otpada. Voditeljice ove aktivnosti bile su profesorice Diana Dorkić i Mirela Berlančić.

A Központ egyik fő feladatának az ökológiai nevelést tartja. A polgári nevelés keretein belül egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a környezeti tudatosság megalapozására és fejlesztésére. A Polgári nevelés és oktatás-programhoz kapcsolódó pályázat keretében 2015. február 12-én ökológiai témájú előadást és műhelyt szerveztünk, mely a polgári nevelés politikai dimenzióját helyezte előtérbe. A rendezvény folyamán az oktatók hulladékártalmatlanítási csomagot nyújtottak át a résztvevőknek, valamint előadást tartottak a hulladék megfelelő tárolásával és újrahasznosításával kapcsolatban. A program vezetői Dorkić Diana és Mirela Berlančić voltak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.